Lees hieronder waarom deze site uit de lucht is gehaald.

 

Beste wandelvrienden,

Rondom de 25ste avondvierdaagse in Leusden is veel commotie ontstaan door verkeerde en zeer negatieve berichtgeving in de kranten. Wat een groot feest had moeten worden is voor de organisatie een diep triest evenement geworden omdat de organisatie op de achtergrond moest opereren om het evenement buiten schot te houden. Dat blijkt achteraf goed gewerkt te hebben daar we vele complimenten en veel cadeaus die we als organisatie hebben mogen ontvangen. Onze dank daarvoor.

Nu de avondvierdaagse voorbij is, is het tijd voor de werkelijkheid. Zo is er in de krant verschenen dat de organisatie van de avondvierdaagse een groep kinderen uit de noodopvang van Leusden heeft geweigerd en zich discriminerend heeft opgesteld. Een ieder die het evenement en de organisators kent weet dat kinderen de belangrijkste doelgroep is van het evenement en dat de organisatie daar zeer veel waarde aan hecht. Zij zullen dan ook nooit groepen kinderen weigeren. De organisatie heeft zich te houden aan wet & regelgeving die worden opgelegd door de Landelijke Bond en Gemeente.

Die wet & regelgeving zorgt er voor dat het inschrijven van groepen extra aandacht behoeven en dat daar andere acties voor nodig zijn dan het individueel inschrijven tijdens de na-inschrijving. Dat is dan ook de reden dat de organisatie vlak voor de avondvierdaagse zelf geen groepen meer inschrijft ongeacht de samenstelling grote, afkomst of cultuur. Individueel inschrijven en als groep meelopen is altijd mogelijk en dat hebben wij, in samenspraak met de politie en adviseur veiligheid, de organisatie ook meegegeven. Van deze mogelijkheid is geen gebruik gemaakt. Ook de uitnodiging om bij Woudenberg mee te lopen is door het Coa, de burgemeester en/of Gastvrij Leusden niet benut. De organisatie Woudenberg had contact opgenomen maar heeft zelfs geen afzegging mogen ontvangen.

Om de negatieve publiciteit te keren is er door de organisatie, tijdens en na de avondvierdaagse  contact opgenomen met de gemeente Leusden met de vraag of zij gezamenlijk iets kunnen doen om het tij te keren. De burgemeester persoonlijk heeft daarvan aangegeven dat zij zich niet verantwoordelijk voelt voor die negatieve publiciteit en geen controle heeft over wat in de media wordt geschreven.  De organisatie heeft daarom besloten om deze informatie op de website en op facebook te plaatsen om aan te geven dat zij er alles aan heeft gedaan om de negatieve en onjuiste informatie tegen te gaan maar daarbij door haar eigen gemeente in de steek is gelaten. De organisatie heeft daarbij zoveel schade opgelopen dat de organisatie en vrijwilligers zich hebben teruggetrokken. 

De organisatie bedankt alle vrijwilligers voor hun tomeloze inzet en het warme gevoel onderling. De organisatie is trots op haar vrijwilligers. Naar de wandelaars biedt de organisatie haar verontschuldigingen aan en danken u voor het vertrouwen die u 25 jaar in ons heeft gehad. Door de negatieve publiciteit is het de organisatie onmogelijk gemaakt om nog langer voor jullie de avondvierdaagse Leusden te organiseren.

Het bestuur van de Avondvierdaagse Leusden.

 

 

Hieronder de twee persberichten die wij eerder hebben geplaatst op onze website

Persbericht 2:
Vrijdag 3 juni 2016

Beste wandelvrienden. 
Als aanvulling op het eerste bericht wat wij op woensdag 1 juni 2016 op onze site hebben geplaatst laten wij u weten dat het avondvierdaagse bestuur nooit groepen weigert maar heeft aangegeven dat het bestuur bestaat uit vrijwilligers met een volledige baan en beschikken over beperkte vrije tijd. In die periode van ongeveer vier tot vijf weken moeten de laatst zaken worden ingeregeld  om te zorgen dat meer dan 2000 wandelaars en wandelaartjes op de maandag veilig van start kunnen. Er is in die periode geen tijd meer beschikbaar om "nieuwe" groepen "in te schrijven" met alles wat daarbij komt kijken. Dit antwoord is bovendien gegeven zonder dat het bestuur op de hoogte was om welke groep, grootte, samenstelling of achtergrond het ging. Deze regel wordt al jaren gehanteerd ter bescherming van de bestuursleden en vrijwilligers om de druk niet te hoog op te laten lopen. Tenslotte is en blijft het vrijwilligerswerk. Daarnaast is door het bestuur aangegeven dat men zich  individueel kan inschrijven tijdens de na-inschrijving op het startbureau. Het bestuur weet niet waarom van deze optie geen gebruik is gemaakt.
Het avondvierdaagse bestuur

Persbericht 1:
Woensdag 1 juni 2016 

Beste Wandelvrienden.
Momenteel is er veel commotie omtrent de avondvierdaagse en het vluchtelingenbeleid in Leusden. Het bestuur verzoekt een ieder de rust te bewaren. Wij willen u alleen meegeven dat het voor de organisatie niet mogelijk is om groepen zo kort voor de avondvierdaagse in te schrijven. Dat heeft absoluut niets te maken met grote, samenstelling, afkomst of cultuur. De avondvierdaagse is een feest voor iedereen. Het bestuur heeft in deze en ook in alle voorgaande gevallen aangegeven dat individueel inschrijven gewoon mogelijk is met inachtneming van de regels op het gebied van kwaliteit en veiligheid (Gemeentelijke verordeningen).
Het avondvierdaagse bestuur

 

 

 

Op deze website kunt u alle informatie vinden over de Avondvierdaagse Leusden. Via het hoofdmenu    
in de linker balk kunt u snel zoeken op onze website naar de informatie die u zoekt.

 

 


De.