Persbericht

Communicatie Gemeente Leusden

Nummer  46 - 2016 d.d. 8 juli 2016
Nadere informatie bij communicatie via  14 033

 Avondvierdaagse moet behouden blijven voor Leusden

 Naar aanleiding van alle commotie rondom de 25ste avondvierdaagse hebben de burgemeester,  de organisatie van de Avondvierdaagse en Gastvrij Leusden een constructief gesprek gehad.

 \Alle kanten van het verhaal kwamen aan de orde, waardoor partijen meer begrip voor elkaar kregen en de goede intenties voor alle betrokkenen duidelijk werden. Iedereen betreurt het dat het niet gelukt is om de groep mee te laten lopen. De identiteit van de groep had hier niks mee te maken. 

De burgemeester heeft aangegeven dat haar uitnodiging aan de kinderen van de vluchtelingenopvang om met haar het defilé af te nemen een alternatief was om deze kinderen een leuke avond te bezorgen. Ook sprak zij nogmaals haar waardering uit voor al het werk dat door het bestuur en vrijwilligers van de Avondvierdaagse is verzet. 

De negatieve berichtgeving heeft een grote impact gehad op alle betrokkenen die hier ook vaak persoonlijk door werden geraakt. Alle partijen betreuren dan ook dat dit als zodanig in de media terecht is gekomen. Dit heeft afbreuk gedaan aan het mooie evenement dat dit jaar voor de 25ste keer is gehouden. 

Met dit gesprek hebben de partijen het boek gesloten en vinden zij het belangrijk dat de Avondvierdaagse voor Leusden behouden blijft.